ostsoppa med åggkulor

Definition

Food

http://www.dictionarycentral.com/definition/ostsoppa-med-ggkulor.html