sup iz syra i kartofelya

Definition

Food

http://www.dictionarycentral.com/definition/sup-iz-syra-i-kartofelya.html