vårsoppa

Definition

Food

http://www.dictionarycentral.com/definition/v-rsoppa.html