vatrushki s tvorogom

Definition

Food

http://www.dictionarycentral.com/definition/vatrushki-s-tvorogom.html