zádélávané drstky

Definition

Food

http://www.dictionarycentral.com/definition/z-d-l-van-drstky.html